Prezenţa revistei „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor" în biblioteci, cataloage şi baze de date româneşti şi internaţionale


Baze de date

  • Ulrich's Web Global Serials Directory
  • ProQuest
  • Scipio
  • Europa World of Learning / Routledge
  • WorldCat
  • CiteFactor
  • CEEOL (2011-2020)

    Biblioteci

  • Library of the Academy of Czech Republic