ISSN
2343-7537

Anul primei apariţii
2013 (primul volum fiind vol. 5)

Frecvenţa apariţiei
Semestrială sau anuală

Format
Online

Tipul de publicaţie
Ştiinţifică, în sistem de evaluare colegială (peer review)

Descriere
Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor este volumul de rezumate al conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumatele sunt acceptate pe baza recomandării membrilor comitetului ştiinţific/de program al fiecărei ediţii a conferinţei şi numai dacă respectă instrucţiunile de editare. Începând cu ultimele ediţii, volumul este editat în limbile română şi engleză.

Recunoaştere
În urma procesului de evaluare derulat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România, Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor a fost inclusă pe lista publicaţiilor acreditate din domeniul "arhitectură şi urbanism", în categoria B: reviste cu un grad ridicat de impact în domeniu, o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan naţional.