Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor" publică rezumatele lucrărilor ce urmează a fi prezentate în conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Publicarea este condiţionată de acceptarea acestora de către membrii Comitetului ştiinţific/de program al fiecărei ediţii.

Instrucţiuni de redactare


  • Singurul format acceptabil este Word 2003 sau anterior (DOC). Documentele trimise în alte formate (DOCX, PDF) nu vor fi luate în consideraţie.
  • Rezumatul va avea următoarea structură: titlul, autorii şi afilierea acestora, urmată de textul rezumatului structurat pe următoarele sub-puncte: 1. Context, 2. Materiale şi metode, 3. Rezultate şi discuţii, 4. Concluzii. Evidenţierea fiecărui sub-punct se va face folosind aceste cuvinte. În cazul în care respectarea acestei structuri este imposibilă, al doilea şi al treilea sub-punct pot lipsi sau pot fi înlocuite.
  • Dimensiunea maximă este de 3000 caractere.
  • Nu vor fi incluse grafice, tabele, referinţe bibliografice sau cuvinte cheie.
  • Rezumatele vor fi trimise până la data-limită specificată în invitaţie prin e-mail la adresa conferences[at]incd.ro (pentru a trimite un mesaj, înlocuiţi [at] cu @). Nu vor fi luate în considerare rezumate trimise la alte adrese de e-mail.