Redacţia revistei Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor
Editori


  • CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ (Director General INCD URBAN-INCERC)
  • Dr. dr. habil. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”)