Prezenţa revistei „Buletinul construcţiilor" în biblioteci, cataloage şi baze de date româneşti şi internaţionale

  • ProQuest
  • Europa World of Learning / Routledge