ISSN
1857-3762

Frecvenţa apariţiei
Lunară

Format
Tipărit

Tipul de publicaţie
Conţine normative şi alte documente de interes în domeniul construcţiilor.