Redacţia revistei Construcţii

Construcţii

INCD URBAN-INCERC
Adresă: Şos Pantelimon nr. 266, sector 2, Bucureşti, România, cod poştal 021652
Telefon: 0040.21-255.22.50
Fax: 0040.21-255.00.62

Site:
http://constructii.incd.ro/ (momentan nefuncţional)

Persoane de contact:
Editor şef: Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, cercetător ştiinţific gr. I, URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti
Redactor şef: conf. dr. ing. Iolanda-Gabriela CRAIFALEANU, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România, cercetător ştiinţific gr. I, URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti

E-mail: constructii.journal[at]gmail.com
Pentru a trimite un mesaj, înlocuiţi [at] cu @.