Pentru a comanda orice publicaţie prezentată pe acest site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Biblioteca Tehnică, Diseminare Informaţii şi Tipografie.

Plata se poate efectua în contul INCD URBAN – INCERC RO87 RNCB 0082 0083 1484 0001 deschis la BCR Suc. Unirea Bucureşti sau în contul nr. RO39 TREZ 7005 069X XX00 4798 – deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cod fiscal RO 26752660, sau în numerar la sediul INCD URBAN – INCERC – Compartimentul Biblioteca Tehnică, Diseminare Informaţii şi Tipografie.
Vă rugăm să transmiteţi copia ordinului de plată, însoţită de comanda dvs. fermă la nr. de fax: 021.255.18.52; 021.255.00.62 cu specificaţia Pentru Compartimentul Biblioteca Tehnică, Diseminare Informaţii şi Tipografie, sau prin e-mail, la adresa publicatii[at]incd.ro (pentru a trimite un mesaj, înlocuiţi [at] cu @). Livrarea se face prin poştă sau prin curier. Abonaţii din Bucureşti vor ridica revistele de la sediul INCD URBAN-INCERC, Compartimentul Biblioteca Tehnică, Diseminare Informaţii şi Tipografie.

Atenţie!
1. Coletul poştal presupune deplasarea dvs. la poştă.
2. Editura nu răspunde de întârzierile datorate poştei şi nici nu se obligă să retrimită pachetele care se întorc din cauza neridicării la timp. Se pot retrimite numai după ce s-au plătit în avans taxele de retur şi reexpediere. Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne prin telefon, fax, e-mail.

Programul editurii
Luni - vineri, 9.00-16.00

În speranţa unei colaborări viitoare de succes, primiţi sincera noastră consideraţie!