INCD URBAN-INCERC

Lista publicaţiilor

 • Urbanism. Arhitectură. Construcţii
 • Construcţii
 • Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor
 • Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Buletinul construcţiilor
 • Probleme de economia construcţiilor
 • Buletin român de agremente tehnice în construcţii
 • Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC
 • Cărţi

  Informaţii

 • Abonamente
 • Contact editură şi tipografie
 • Ofertă publicaţii