Prezenţa revistei „Probleme de economia construcţiilor" în biblioteci, cataloage şi baze de date româneşti şi internaţionale

  • Ulrich's Web Global Serials Directory
  • ProQuest
  • Europa World of Learning / Routledge