ISSN
1222-1295

Frecvenţa apariţiei
Anuală

Format
Tipărit

Tipul de publicaţie
Ştiinţifică, în sistem de evaluare colegială (peer review)

Scop, obiective, beneficii
Revista îşi propune să prezinte rezultatele cercetărilor pentru disciplinele ce studiază domeniul economiei construcţiilor, respectiv estimarea şi evoluţia costului în activitatea de construcţii, indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale, studii şi analize comparative privind sectorul de construcţii în plan naţional şi european.

Tipuri de articole
Domeniile articolelor acceptate includ activitatea de construcţii respectiv subdomeniul economic al activităţii (soluţii privind estimarea costului, metodologii cadru de analiză şi monitorizarea evoluţiei costurilor, studii comparative).
Sunt publicate articole de cercetare originală, teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de comunicări succinte sau articole integrale), sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu, recenzii de carte.

Evaluare articole
Articolele propuse spre publicare sunt evaluate de către colegiul de redacţie al revistei.