Redacţia revistei Probleme de economia construcţiilorColectiv de coordonare

CS ing. Silviu LAMBRACHE (coordonator publicaţie)
CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ (Director General INCD URBAN-INCERC)

Colegiul de redacţie

CS ing. Silviu LAMBRACHE
Ing. Grigore MIHAI