Arhiva lucrărilor conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului


Vol. 1-8 / 2011-2014 (întregul volum)

 • Iulia-Victoria Neagoe, Columns and their representation in architecture such as trees
 • Cezar-Petre Simion Melinte, Research approaches in the field of construction economics
 • Sidonia Teodorescu, Queen Elisabeth Almshouse
 • Daniel Comsa, Architectural competition seen as a research method
 • Alina Andreea Băileşteanu, A loosing combination for romanian cities? Shrinking population and urban sprawl
 • Irina Careţu, Sistemul de planificare spaţială în germania. Planificarea în criză?
 • Irina Careţu, Amalia Bălescu, Timp şi spaţiu în Bucureşti
 • Oana-Diana Ciuperca, Reconsidering the suburbs in the context of expansive urbanization
 • Felix Knopf, Financing model for climate protection meas-ures on district level
 • Roxana Pufu, Evoluţia favelelor din Rio de Janeiro
 • Constantin Chifelea, Orientarea în mediul fizic - o problemă de comportament motor şi percepţie vizuală
 • Antoanela Popovici, Ofelia Corbu, Gabriela-Emilia Popiţa, Attila Puskas, Dezvoltare durabilă prin folosirea mortarelor ecologice moderne
 • Maria Buhoiu, Dragoş Horia Buhociu, Demography analysis in Romania. Theoretical perspectives at regional level
 • Dragoş Ciolacu, Potenţialul urbanistic al ansamblurilor conacelor boiereşti din spaţiul rural studiu de caz – zona Iaşi
 • Anda Bălaşa, Intre trecut şi viitor
 • Veriza Francis, Le littoral sud-ouest de Madagascar : une zone d’accueil et de départ. Nouvelles mobilités et nouveaux enjeux!
 • Claudiu-Lucian Matei, Cristian Grigoraşenco, Behavior of ceramic facades to lateral actions
 • Cristina Enulescu, Construction sector evolution in Romania in 2008-2011
 • Dragoş Drăcea, Augustina Tronac, Sebastian Mustaţă, Industrial wastewater treatment plants and sound pollution induced
 • Daniela Stoica, New trends in interior design
 • Cora Maria Stamate, Modern flooring solutions for sport fields
 • Aurel Negrila, Constantin Cosarca, Caius Didulescu, Aurel Saracin, Adrian Savu, Modern technologies for management of historic sites
 • Evsei Shamis, Veniamin Ivanov, Maria Kholdaeva, Activation of mainly construction molding sand mixtures
 • Cristina Enulescu, Comparative analysis of representative indicator sof construction in EU
 • Gheorghe Croitoru, Analysis of concrete damage by ettringite-thaumasite system formation
 • Mircea-Iosif Rus, The impact of research and innovation activity in a knowledge society

  Vol. 9 / 2015 (întregul volum)

 • Catrinel Cotae, Contributions of ecosystem services to a framework for sustainable regional competitiveness
 • Alina Chicoş, Constantin Chifelea, Cristina Ivana, Thibaut Maraquin, Locuirea socială în Franţa – caracteristici şi finanţare
 • Alina Cobzaru, Cristian Grigorasenco, Produse, procedee şi echipamente pentru construcţii: evaluarea performanţei prin agrement tehnic 1995 – 2015
 • Alina Cobzaru, Monica Cherecheş, Adrian-Alexandru Ciobanu, Încercări fizice şi mecanice pentru evaluarea performanţei materialelor de construcţii 1975 – 2015. Factori de progres
 • Dana Pop, Experimentând relaţia dintre spaţiul arhitectural şi fobiile spaţiale majore (rezumatul unei teze de doctorat)
 • Andreea Hegyi, Carmen Dico, Gabriela Călătan, Studiu privind influenţa zonei de evaluare asupra determinării modului de elasticitate din încovoiere la panourile din lemn
 • Carmen Dico, Andreea Hegyi, Oana Cazan, Horia Constantinescu, Materiale de rostuire pentru plăcile de gips carton. Determinarea încărcării de rupere prin metoda tracţiunii
 • Gheorghe-Alexandru Bărbos, What makes ultra-high performance concrete (uhpc) a special material?
 • Alexandru-Ionuţ Petrişor, Evaluarea infrastructurii verzi din Municipiul Bucureşti pe baza datelor „CORINE” şi „Atlas urban”

  Vol. 10 / 2015 (întregul volum)

 • Claudiu-Sorin Dragomir, Emil-Sever Georgescu, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Daniela Dobre, Cornelia-Petruţa Alecu, Adelin Cişmelaru, Infrastructura INCD URBAN-INCERC dedicată monitorizării seismice a amplasamentelor situate în zone urbane
 • Alexandra Păcescu, Sisteme pasive – de la vernacular la contemporan
 • Raluca Petre, Locuinţa socială în Austria
 • Emil-Sever Georgescu, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Componentele mediului construit (teren, clădiri, ocupanţi) şi interacţiunea cu condiţiile seismice, climatice şi antropice. Proiecte de cercetare în curs la URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti
 • Marina Mihaila, Cristian Banica, Sustainability: notions, directions, dictionaries and rewriting application terms in architecture
 • Adrian Iacob, Marian Pruteanu, Andreea Hegyi, Gabriela Călătan, Răspunsul higrotermic al unei locuinţe individuale. Criterii de confort termic

  Vol. 11 / 2016 (întregul volum)

 • Alina Chicoş, Alina Huzui-Stoiculescu, Georgiana Toth, Creşterea rezilienţei prin formarea unei "culturi a siguranţei" la nivelul comunităţilor locale
 • Constantin Chifelea, Rezilienţa infrastructurală şi instituţională - model de evaluare a rezilienţei şi propuneri de minimizare a vulnerabilităţii la alunecări de teren
 • Carmen Dico, Andreea Hegyi, Nicolae Benche, Reducerea consumului de energie cu ajutorul materialelor termoizolante
 • Adrian Alexandru Ciobanu, Claudiu Romila, Evaluarea performanţei termice a unei soluţii de reabilitare termică cu panouri vidate tip sandwich

  Vol. 12 / 2016 (întregul volum)

 • Mihaela Hermina Negulescu, Consideraţii urbanistice cu privire la creşterea confortului şi siguranţei deplasărilor pietonale, în oraşele româneşti
 • Mihaela Hermina Negulescu, Porţi intermodale ale oraşului Bucureşti
 • Constantin Bădărău, În amintirea celui ce-a fost până mai ieri copilul, omul de suflet şi omul de ştiinţă dr. ing. Constantin Bogos

  Vol. 13 / 2017 (întregul volum)

 • Alexandru-Ionuţ Petrişor, Răzvan Andrei Oprea, Liviu Bogdan Vlad, Analize geostatistice ale căilor de comunicaţie din puncte de vedere referitoare la geostrategie şi dezvoltarea regională
 • Denes Joo, Gyula Lazar, The whole periodic city "Rosia Poieni"
 • Emil-Sever Georgescu, Sinergia rezilienţei seismice a clădirilor şi dezvoltării durabile. Învaţăminte de la cea de a 16-a conferinţă mondială de inginerie seismică, Chile, 2017
 • Ioana Tataru, Cercetări privind utilizarea piloţilor din lemn
 • Cristina Câmpian, Vincenţiu Iuhos, Septimiu Bota, Maria Pop, Comportarea stâlpilor LEA la fenomene meteorologice extreme

  Vol. 14 / 2018 (întregul volum)

 • Denes Joo, Romanian foresights in the new Europe
 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Hamma Zedira, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Mounaim Mchaala, Fatiha Debiche, Utilisation de systèmes d'information géotechnique et géographique pour la classification des sites selon RPA 99- ver 2003, dans la région d'Alger
 • Cristian Grigoraşenco, Silviu Lambrache, Soluţii inovative de prefabricare a lucrărilor de construcţii, în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare durabilă şi creare de produse şi tehnologii avansate - studii de caz privind comportarea la cutremur a structurilor prefabricate
 • Irina Popa, Alexandrina Mureşanu, Realităţi şi provocări la nivel internaţional privind utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu proprietăţi termoizolatoare
 • Irina Popa, Cristian Petcu, Alexandrina Mureşanu, Aspecte privind cercetarea şi utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu caracteristici termoizolatoare, la nivel naţional
 • Adrian Lăzărescu, Henriette Szilagyi, Cornelia Baeră, Adrian Ioani, Anamaria Cătălina Mircea, Cercetări experimentale privind posibilitatea dezvoltării compozitelor de tip geopolimer utilizând materiale locale din România
 • Mircea-Iosif Rus, Mihaela Sandu, Facilităţi fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din România
 • Henriette Szilagyi, Cornelia Baeră, Adrian Lăzărescu, Anamaria Cătălina Mircea, Direcţii de valorificare a adaosurilor minerale locale (subproduse sau deşeuri) în materiale cementoase cu caracter inovativ
 • Brăduţ Alexandru Ionescu, Andreea Hegyi, Carmen Dico, Metode de analiză a materialelor utilizate la reabilitarea construcţiilor istorice
 • Elvire Grebenişan, Andreea Hegyi, Henriette Szilagyi, Stadiul actual al cercetărilor în domeniul materialelor cementoase self-cleaning
 • Horaţiu Gabriel Dragne, Optimizarea modului de estimare a eficienţei panourilor solare
 • Vasilica Vasile, Mihaela Ion, Alina Dima, Mariana Cioncu-Puenea, Cora Stamate, Valorificarea deşeurilor vegetale în domeniul green-buildings
 • Horaţiu Gabriel Dragne, Rezistenţa la foc a materialelor cu modificare de fază (PCM)
 • Adrian Alexandru Ciobanu, Aurelia Bradu, Constantin Miron, Alina Cobzaru, Monica Lilioara Cherecheş, Ionel Puşcaşu, Rentabilitatea izolării termice a clădirilor. materiale tradiţionale versus materiale inovative

  Vol. 15 / 2019 (întregul volum)

 • Marilena Doncean, Analiza riscului privind implementarea unor proiecte de zona liberă la granita cu Republica Moldova
 • Liliana-Elza Petrişor, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Spatial analysis of the contribution of Romanian geographers to spatial planning
 • Justin Moskolai Ngossaha, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Raymond Houé Ngouna, Bernard Archimède, Mitigating complexity to enhance sustainability governance of intelligent mobility: A system engineering-based methodological framework
 • Daniela Stoica, Adrian Simion, Horațiu Gabriel Dragne, Performanţa de reacţie la foc a produselor pentru construcţii
 • Aurelia Bradu, Constantin Miron, Adrian Alexandru Ciobanu, Monica Cherecheş, Alina Cobzaru, Conceptul de rezilienţă seismică în domeniul construcţiilor
 • Maria Bostenaru Dan, Marina Mihaila, Alex Dill, Virtuality and reality of heritage buildings - Part I: Medieval church case studies
 • Maria Bostenaru Dan, Marina Mihaila, Alex Dill, Virtuality and reality of heritage buildings - Part II. Comparative case studies, contemporary visions
 • Dana Chirvai, Alina Voiculet, Nicolae Dinu, Cercetarea prin proiect. Mobilitatea ca punct de pornire – o abordarea holistică a locuirii
 • Cora Stamate, Mariana Cioncu-Puenea, Mihaela Ion, Cristian Grigoraşenco, Cadrul legislativ european şi national al produselor pentru construcţii – trecut şi prezent
 • Felicia Enache, Aurelian Gruin, Cornelia Baeră, Bogdan Bolborea, Performanţe structurale ale pereţilor din pământ realizaţi prin tehnologii de punere în operă specifice
 • Florina Filip, Constantin Miron, Adrian Alexandru Ciobanu, Monica Cherecheş, Aurelia Bradu, Conceptul “smart city” ca premisă a dezvoltării durabile coordonate si coerente
 • Aurelia Bradu, Adrian Alexandru Ciobanu, Constantin Miron, Monica Cherecheş, Florina Filip, Reducerea riscului seismic - fundamentul unei dezvoltării durabile
 • Gabriela Călătan, Andreea Hegyi, Carmen Dico, Henriette Szilagyi, Cercetări experimentale privind sistemul de realizare a pereţilor din argilă nearsă
 • Mihail Chira, Andreea Hegyi, Henriette Szilagyi, Tudor Panfil Toader, Contribuţiile materialelor inovative la dezvoltarea durabilă a construcţiilor
 • Carmen Dico, Andreea Hegyi, Brăduț Alexandru Ionescu, Adrian Lăzărescu, Cercetări experimentale privind sisteme de fundare inovative
 • Elvira Grebenişan, Andreea Hegyi, Carmen Dico, Anamaria Cătălina Mircea, Brăduț Alexandru Ionescu, Certificarea mortarelor uscate şi adezivilor ceramici pe baza cercetărilor experimentale desfăşurate în cadrul laboratorului INCERC sucursala Cluj-Napoca
 • Brăduț Alexandru Ionescu, Andreea Hegyi, Adrian Lăzărescu, Anamaria Cătălina Mircea, Utilizarea sustenabilă a betonului torcretat pe plan naţional şi internaţional
 • Adrian Lăzărescu, Henriette Szilagyi, Andreea Hegyi, Carmen Dico, Cercetări experimentale privind încercarea in-situ a grinzilor din beton armat prin încărcări statice – studiu de caz
 • Henriette Szilagyi, Cornelia Baeră, Anamaria Cătălina Mircea, Adrian Lăzărescu, Dezvoltarea betonului verde prin integrarea compoziţională a adaosurilor minerale locale (subproduse sau deşeuri)
 • Tudor Panfil Toader, Carmen Dico, Gabriela Călătan, Mihail Chira, Agrementarea tehnică a căminelor de vizitare din beton armat, cu dimensiuni mari, nestandardizate
 • Andreea Cel Mare, (Pre)fabricat în România. Inovaţii autohtone în aplicarea unui tip internaţional
 • Mohammed Amine Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Fatiha Debiche, Nassim Hallal, Maroua Lagaguine, Alexandru-Ionut Petrisor, A review of artificial neural networks used for estimating mechanical soil parameters
 • Eva Partene, Marius Moşoarcă, Valeriu Stoian, Comportarea pereţilor din zidărie realizaţi cu blocuri ceramice cu goluri verticale la încărcări seismice
 • Horaţiu Gabriel Dragne, Determinarea gradelor de acoperire ale instalaţiilor solare pentru litoralul românesc
 • Gabriela Bucur, George Suciu, Radu Conu, The importance of social media in smart cities

  Vol. 16 / 2019 (întregul volum)

 • Daniela Stoica, Adrian Simion, Horaţiu Gabriel Dragne, SBI – test ”cheie” în determinarea performanţei de reacţie la foc a produselor pentru construcţii
 • Maria Bostenaru Dan, Significant natural and cultural landscapes along the Danube from the springs to the sea
 • Horaţiu Gabriel Dragne, Claudiu Matei, Essential aspects concerning fire resistance of construction elements intended for person transport
 • Florina Filip, Adrian Alexandru Ciobanu, Monica Cherecheş, Oraşul inteligent – proces colaborativ de adaptare şi inovare
 • Alexandru Ion, Marius Moşoarcă, Constantin Ion, Analiza structurală şi propuneri de consolidare a Bisericii Franciscane din Cetatea Aradului

  Vol. 17 / 2020 (întregul volum)

 • Marilena Doncean, Gheorghe Doncean, Tendinţe în evoluţia economico-socială a societăţii in condiţii de risc si incertitudine
 • Alina Haller, Compatibilities between urban agglomeration and degrowth economy
 • Horaţiu Gabriel Dragne, Florin Iordache, Analiza energetica privind dimensionarea si evaluarea performantelor energetice ale instalaţiilor ce utilizează captatoare solare termice in România
 • George M. Croitoru, Elemente de inovaţie tehnică la execuţia unei construcţii inaugurate în urmă cu 115 ani: podul combinat (rutier şi de cale ferată) peste canalul Sf. Gheorghe din oraşul Giurgiu
 • Daniela Stoica, Adrian Simion, Horaţiu Gabriel Dragne, Determinarea performanţei la foc a tencuielilor decorative silicatice
 • Florina Filip, Adrian Alexandru Ciobanu, Monica Cherecheş, Andrei Duţă, Daniel Gherghel, Marius Mârţ, Evoluţii şi probleme ale analizei pushover convenţionale
 • Cristian Grigoraşenco, Metode de valorificare a deşeurilor de tipul compozitelor post-consum provenite din industria materialelor de construcţii
 • Mihai-Alexandru Moţcanu-Dumitrescu, Mădălina Moţcanu-Dumitrescu, Obiectivele şi principiile diferite ale procesului de planificare a regenerării urbane. Cerinţele cadru pentru amplasarea/localizarea proiectelor de regenerare urbană în contextul elaborării P.U.G.: studii de caz ale localităţilor Focşani, Hunedoara, Caransebeş, Moldova Nouă
 • Anamaria Boca, Tudor Panfil Toader, Anamaria Cătălina Mircea, Managementul de protecţie a clădirilor istorice. Studii de caz - biserici romanice din judeţul Cluj, România
 • Mihail Chira, Andreea Hegyi, Henriette Szilagyi, Generatoare termoelectrice: tehnologie şi aplicaţii
 • Elvira Grebenişan, Andreea Hegyi, Adrian-Victor Lăzărescu, Cercetări experimentale privind influenţa nanoparticulelor de TiO2 asupra proprietăţilor fizico-mecanice ale compozitelor cementoase
 • Brăduţ Alexandru Ionescu, Adrian-Victor Lăzărescu, Andreea Hegyi, Tehnologii de realizare a materialului geopolimer cu sau fără tratament termic
 • Andreea Vasilca, Tradiţie şi inovare în arhitectura lui George Matei Cantacuzino