Prezenţa revistei „Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului" în biblioteci, cataloage şi baze de date româneşti şi internaţionale

  • Ulrich's Web Global Serials Directory
  • ProQuest
  • Sherpa/RoMEO
  • CiteFactor: Academic Scientific Journals
  • CEEOL