ISSN
2393-3208

Anul primei apariţii
2015 (primul volum fiind vol. 1-8)

Frecvenţa apariţiei
Semestrială sau anuală

Format
Online

Tipul de publicaţie
Ştiinţifică, în sistem de evaluare colegială (peer review)

Descriere
Lucrările conferinţei de cercetare în construlucrări in extenso al conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumatele sunt acceptate pe baza recomandării membrilor comitetului ştiinţific/de program al fiecărei ediţii a conferinţei şi numai dacă respectă instrucţiunile de editare. Volumul este editat în limbile română, franceză şi engleză, cu rezumate în limba engleză.