Sistemul de planificare spaţială în germania. Planificarea în criză?


Irina Careţu


Rezumat/Abstract. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte structura sistemului ierarhic de planificare spaţială în Germania, dezvoltând fiecare nivel de planificare şi anume planificarea la nivel federal, la nivel de Land, la nivel de regiune şi la nivel de comună, prezentând mai apoi şi Legislaţia specială a planificării urbane, capitol care include următoarele subteme: Măsuri de reabilitare urbană, Măsuri de dezvoltare urbană, Restructurare urbană, Oraşul social şi Ordonanţa de conservare. Următorul capitol îşi propune să încerce să răspundă la întrebarea dacă actualmente planificarea spaţială în Germania trece printr-o perioadă de criză, aducând o serie de argumente în acest sens. Astfel că acest capitol se împarte în mai multe subteme printre care se numără şi instrumente de planificare pe timp de criză şi sarcinile de viitor ale planificării spaţiale. Mai apoi lucrarea dezvoltă teoria formulată de Christensen în anul 1985 privind comportamentul în faţa nesiguranţei în procesul de planificare. Christensen, tematizează necesitatea ca planificatorul (urbanistul) să joace rolul de comunicator, mediator. El trebuie să se lupte nu numai cu o nesiguranţă analitică în procesul de planificare, dar şi cu o nesiguranţă sistematică. Planificatorii înţeleg nesiguranţa ca fiind principalul obstacol în procesul de planificare, încercând să o reducă, iar Christensen propune în primul rând o înţelegere mai bună a calcului nesiguranţei la nivel de planificare spaţială. Ultimul capitol abordează planificarea participativă, acest subiect fiind pus în discuţie pentru prima oară în Germania în anii 60, în ziua de azi discuţia participării cetăţenilor la marile decizii în ceea ce priveşte planificarea fiind un nou indicator democratic, formulând centrul noilor metode de planificare în Germania. Din păcate însă participarea este actualmente înţeleasă ca un elemnt ce deranjează, constrânge aşa zisa bună desfăşurare a proceselor de planificare, procesul de paticipare presupunând şi mai mult timp, personal şi bani.

Cuvinte cheie/Key words: urbanism, map, strategy, territory, tradition

Text integral/Full text