ISSN
2069-6469

Anul primei apariţii
2010

Frecvenţa apariţiei
Trimestrială până în 2018, semestrială din 2019

Format
Tipărit şi online

Tipul de publicaţie
Ştiinţifică, în sistem de evaluare colegială (peer review)

Site propriu
http://uac.incd.ro/

Descriere
Tematica generală a revistei este habitatul uman, de la detaliile intime de construcţie la planificarea spaţială, incluzând proiectarea de arhitectură. Revista este dedicată în special articolelor de cercetare originală teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de comunicări succinte sau articole integrale), care prezintă rezultatele cercetării din urbanism (incluzând probleme teoretice şi metodologice, dar şi exemple din practica de planificare urbană şi teritorială), arhitectură (incluzând soluţii şi proiecte inovatoare inovatoare şi consideraţii teoretice) şi construcţii (incluzând soluţii constructive, teoria şi practica din domeniile construcţiilor şi economiei construcţiilor), la care se adaugă disciplinele conexe (geografie, ecologie, sociologie, economie, demografie etc. în profil urban sau teritorial), dar şi sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu şi recenzii de carte. Politica editorială este concentrată pe evaluarea colegială a contribuţiilor, în paralel cu extinderea sferei autorilor în zona învăţământului (inclusiv lucrări studenţeşti de excepţie), cercetării, practicii, administraţiei şi altor sectoare. În plus, revista îşi propune o calitate grafică de excepţie, în special pentru disciplinele cu impact vizual – arhitectură şi urbanism.